Enligt den nya lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker webbplatser informeras om vad cookies används till och ges möjlighet att vägra sådan användning.

AMTY använder sessions-cookies för att:
– spara sk sessionsdata för att varukorgen i postordersystemet skall fungera.
– räkna unika besökare

Den sessions-cookien vi använder sparas ej på Din dator lokalt utan endast på vår server. Den försvinner automatiskt när Du stänger din browser eller så timar den helt enkelt ut efter ett tag.

Accepterar du ej denna cookie kan stänga av cookies via din browsers säkerhetsinställningar.
Du kan dock ej använda dig av varukorgen om Du vill beställa något från vår postorder.